Tugiteenused arendus­mees­kondadele
Info­süsteemide haldus­teenused
Majutus­teenused

Infotehnoloogiast sõltuvates ettevõtetes on oluline, et arendus­projekte saaks ellu viia kiiresti.

Pikaajaline projektides osalemise ja süsteemide haldamise kogemus on andnud meile põhjalikud teadmised tehnoloogiate, arendus­metoodikate ja projekti­juhtimise vallas.

Selleks, et IT arendusprojektid valmiks õigeaegselt ja loodavad lahendused oleks jätku­suutlikud:

  • nõustame arhitektuursete põhimõtete, kasutatavate tehnoloogiate ja projekti­juhtimise osas;
  • automatiseerime ajamahukad rutiinsed tegevused;
  • aitame jõudlus­probleemide ja tarkvaravigade tuvastamisel ning lahendamisel.

Arendusmeeskonnal jääb rohkem aega toote­arenduseks ja muudatuste tegemine lihtsustub.

 

Kliendid meist

Cloud.ee on taganud Ecofleet teenuste tööd alates aastast 2009. Pean erakordseks nende hoolivust ja valmidust hoida probleemide lahendamisel initsiatiivi. Meie koostöö on olnud meeldiv ja on toetanud Ecofleeti kasvamist Euroopa suurimaks GPSil baseeruvaks autoparkide ja meeskondade haldamise teenusepakkujaks.

Jüri Tarkpea
Ecofleet Eesti OÜ

Partnerid